مشاوره حقوقی رایگان - طلاق به درخواست زن

آیا درخواست طلاق توسط خود زن باعث ساقط شدن مهریه اش می شود؟؟؟ لطفا درصورت امکان توضیح کامل ارائه نمائید.

پاسخ ها :

بیتا اخوان مدرس

سرکار خانم بیتا اخوان مدرس :

استان : تهران
شماره تماس: ---


سلام. در صورتی که زنی درخواست طلاق بدهد و دلیل این درخواست، عسر وحرج وی مانند کتک خوردن از همسر با مدارک پزشکی قانونی، اعتیاد قابل اثبات همسر و موارد شروط دوازده گانه در عقدنامه باشد، مهریه ساقط نمیشود. ولی اگر زن فقط وکالت در طلاق دارد و قصد دارد با وکالت از جانب مرد، خود را طلاق دهد، می تواند با بذل مهریه به هر میزان که توافق کنند، طلاق بگیرد


16:30:15   1397/10/19

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

ممنون ازپاسخ راه گشایی تان


21:49:36   1397/10/19


طلاق طلاق از طرف زن مهریه در صورت درخواست طلاق زن مهریه