مشاوره حقوقی رایگان - مشارکت مدنی در ساخت

اگر با مالک زمین به صورت مشارکت مدنی ساختمانی را اجرا و تمام کنیم با شرایط طرفین 40 درصد پیمان کار و 60 درصد مالک و قرار داد رسمی نداشته باشد به صورت زبانی و توافقی که قرارداد رسمی نداشته باشد که مالک زمین بدون اذن یا اجازه ی طرف دوم یا پیمان کار بفروشد و پیمانکار هیچگونه اطلاعی نداشته باشد و بعد از سه ماه اطلاع پیدا کند آیا میشود به صورت کیفری شکایت کرد یا نه؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام نظر به عدم وجود قرارداد به نظر بحث کیفری منتفی است


21:45:12   1397/12/27

موافق (0) مخالف (0)

صالح کاوری

جناب آقای صالح کاوری:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09153139600


با سلام درصورتی که مالک تنها سهم خودرا بفروشد مشکلی نخواهد بود اما درصورت وجود دلائل محکمه پسند می توان فروشمالغیر را مطرح نمود موفق باشید .


15:50:18   1398/1/3

موافق (0) مخالف (0)


مشارکت مدنی در ساخت