مشاوره حقوقی رایگان - ملکی

باسلام. زمین قولنامه را 20 سال پیش از پدر خریده ام با قولنامه و امضا شاهد. الان شرکت عامل و دهنده زمین میگوید چون پدر موقع فروش اسم شمارو به ما اطلاع نداده باید وراث درجه اول برادر و خواهر من و وراث طبقه بعد یعنی خواهر و برادر پدرم برا به نام کردن به شرکت بیاین. و طرف پدرم نیامدن و حتی ادعای ارث کردن چون پدر قبل مادر فوت شده. الان تکلیف چیه؟ آیا شرکت رو دادگاه میتواند ملزم به نام کردن کند؟ یا وراث لازم هستن؟

پاسخ ها :

سامان هادی بیگی

جناب آقای سامان هادی بیگی :

استان : تهران
شماره تماس: 09124263647


سلام خیرنیازی به وراث نیست وشمامی توانید باستنادقراردادتان شرکت را ملزم به تنظیم سندکنید


12:20:02   1398/2/24

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

باسلام .در مورد زمین قولنامه ای هم همین طور است؟


15:51:16   1398/2/24


ارث خرید زمین قولنامه ای از مورث