مشاوره حقوقی رایگان - ابطال صلح نامه

سلام. اگر صلح نامه ای بدون قبول متصالح یا به عبارتی بدون امضای متصالح باشد و حتی شخص متصالح در زمان تنظیم صلح نامه حضور نداشته این صلح نامه باطل است یاخیر؟در ضمن صالح فوت کرده و صلح نامه درحضور سه شاهد صورت گرفته.

پاسخ ها :

وحید سلیمی

... وحید سلیمی :

استان : تهران
شماره تماس: ---


مصالح نمی تواند ادعایی بکند اگر سایر شرایط صلح رعایت شده باشد. اما وراث متصالح می توانند مفاد صلح نامه یک طرفه را نپذیرند.


13:41:25   1397/2/1

موافق (0) مخالف (0)

کامران اکرمی افشار

جناب آقای کامران اکرمی افشار :

استان : آذربایجان غربی
شماره تماس: 09144414838


با سلام ،عقد صلح عقدی لازم و نیاز به ایجاب و قبول دارد زیرا ایجاب و قبول شرط صحت عقد است و عدم امضا بمنزله اینست که عقدی در بین نبوده و در مرحله تشکیل ،عقد عقیم است و قابلیت نفوذ و تاثیر را ندارد ،پس بعلت عدم امضا عقدی بسته نشده که صحیح یا باطل باشد .موفق باشد


01:07:06   1397/2/6

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

باتشکرازشماوکیل محترم.ممنون ازراهنماییتون.


12:06:01   1397/2/8


ابطال صلح نامه