مشاوره حقوقی رایگان - تهمت

سلام. یکی از همکاران بنده به دلیل خصومت شخصی ادعا کرده که به بنده مبلغی پول قرض داده و البته هیچ مدرکی هم دال بر این موضوع ندارد و همچنین به من که متاهل میباشم تهمت زده که با اقایی ارتباط نامشروع دارم و این دوموضوع را هم بامدیرم و هم با همسرم درمیان گذاشته چطور میتوانم شکایت کنم.

پاسخ ها :

پرهام پیران

جناب آقای پرهام پیران:

استان : تهران
شماره تماس: 09126220134


درصورت داشتن دليل اثباتي طرح دعوي افتراء نماييد.


01:50:26   1397/2/12

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

لطف میکنیدودقیق بفرماییددلیل اثبات چه چیزهایی میشه


09:37:26   1397/2/12

حسينعلي  دلفان آذري

جناب آقای حسينعلي  دلفان آذري:

استان : مازندران
شماره تماس: 09111934201


این موضوع جرم است و در حد شلاق مجازات داره


13:46:44   1397/2/12

موافق (0) مخالف (0)

مسعود جباری

جناب آقای مسعود جباری :

استان : فارس
شماره تماس: 09171130499


خواهر محترم . در صورتیکه مدیر شما و همسرتان در حضور قاضی اعلام نمایند که آن فرد این مطلب را گفته به استناد شهادت مدیر و همسرتان تحت تعقیب قرار میگیرد . شما تحت عنوان افترا و هتک حیثیت علیه طرف شکایت کنید و به شهادت مدیر تان و همسرتان استناد کنید . در مورد ادعای طلب نیز آن فرد باید بتواند ثابت کنید مبلغی به شما پرداخت نموده


09:47:58   1397/2/13

موافق (0) مخالف (0)


تهمت