مشاوره حقوقی رایگان - ابطال قولنامه عادی با دلایل ذیل آیا امکان پذیر است؟

1-مستند مدرکیه خواهان محترم مبایعه نامه عادی مورخ 25/2/1389می باشد که فاقد ارکان و شرایط عقد بیع می باشد چرا که به حکم ماده ی 338قانون مدنی بیع عبارست: از تملیک عین به عوض معلوم. بدین جهت هم مبیع و هم ثمن مجهول می باشد. 2-مفاد دو منطوق بند2 از مبایعه نامه استنادی حاکی از مشروط بودن مبیع می باشد که فاقد زمان می باشد و اصل وحدت مطلوب زمانی خدشه دار و متزلزل می باشد درنتیجه مجهول ماندن مدت باعث بطلان شرط و بیع می باشد. 3-استناد دادگاه محترم تجدیدنظر استان کردستان به ماده ی 355قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره 620هیات عمومی دیوان عالی کشور محلی از اعراب ندارد چرا که استناد به ماده ی 355قانون مدنی زمانی است که ملک به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد این درحالی است که مانحن و فیه مبیع معین ومشخص و یا مفروز از مشاع نمی باشد. ایضا استناد به رای وحدت رویه ی شماره 320 صرفا راجع به حق سرقفلی است نه عین مبیع خارجی. 4- از مجموع منطوق و مفهوم دادنامه های اصداری حاکی ازآن است که مورد معامله دررهن می باشد در این خصوص قابل ذکر است که به حکم ماده ی 56قانون اجرای احکام مدنی هرگونه معامله راجع به اموال شرطی و رهنی محکوم به بطلان است بدین جهت ماده 348 از قانون مدنی این موضوع را قوت بخشیده و به صراحت اعلام داشته که بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است باطل می باشدلذا درمانحن و فیه موردمعامله در رهن بوده درنتیجه هرگونه معامله راجع به آن محکوم به بطلان است. مضاف آنکه به حکم ماده 793 از قانون مدنی راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن، بدین لحاظ چون اینجانبان اطلاعی از مرهون بودن مبیع موردمعامله نداشتیم وانگهی مرتهن نیز هیچگونه اذن و اجازه ای نداده اند لذا اثری بر مبیع مترتب نیست. 5-نظر به مراتب مضوفه فوق الذکر گرچه اصل برصحت و لزوم عقدبیع می باشد لیکن درمانحن و فیه شک و تردید دروقوع عقد و تحقق، تراضی، خاصه باتوجه به اینکه مبیع و ثمن مجهول بوده و ازطرفی مبیع دررهن می باشد، را نمی توان با اصل صحت رفع کرد. چرا که برخلاف مقررات و قوانین من جمله قانون اجرای احکام مدنی (ماده ی 56)می باشد.

پاسخ ها :

سیدرامین ذاکری

جناب آقای سیدرامین ذاکری :

استان : کرمانشاه
شماره تماس: 09183392404


سلام دوست عزیز بهتر نبود به جای استدلالات خودتان موضوع دعوا و شرایط مبایع نامه رو توضیح میدادید تمامی موارد برداشت شما از مبایعه نامه بوده که برای پاسخگو در دسترس نیست پیشنهاد میکنم مبایع نامه و آراء صادره را به رویت وکیل برسانید و حضورا توضیح بگیرید


22:16:38   1397/8/2

موافق (0) مخالف (0)

پرویز  بهادری

... پرویز بهادری:

استان : تهران
شماره تماس: 09122048359


سلام به خودتون چطور اجازه ميديد كه در حضور وكيل وارد استدلال شويد!!! هر چند كه دانشجو يا كارشناس حقوق باشيد فرق شما با يك وكيل كانون وكلا عين يك دانش اموز رشته تجربي با يك پزشك مي باشد


02:34:06   1397/8/9

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

باسلام عذرپوزش قصدجسارت نداشتم امااین یک لایحه ای بوددرخصوص مشکلی که داشتیم توسط یکی ازدوستان تنظیم شده بودکه به نظراینجانب درجهت شفاف سازی موضوع ارائه گردید. باعنایت به شکایت مطروحه بدین شکل بوده است که اینجانبان وراث بعنوان فروشنده زمینهای زراعی خوددرشهرستان باتوجه به شرایط ذیل باقولنامه عادی نمودیم : 1-درقولنامه عادی تنظیم شده چون فروشندگان ازمقداردقیق زمینها مطلع نبوده اندکه مطلب مذکورنیزثبت درقولنامه شده مقررگردیده که خریداردرحضورمعتمدین واهالی روستازمینهاراتحویل گرفته وچون ثمن معامله برحسب فی خرواراعلام شده امامقداردقیق زمینها مشخص نبوده خریدارباسوءاستفاده ازجهل اینجانبان فروشندگان راساخودشان زمینها راتصرف نموده واکنون هفت سال است که اززمینهابهره برداری می کند وچون ثمن معامله ومقدارزمینهامشخص نبوده خریدارباپرداخت ناچیزی زمینهارابه مالکیت خوددرآورده ودرخواست الزام به تنظیم سندنموده است. 2- چون خریدارپس ازمبلغ پیش پرداخت متعهدشده بودندزمینها راباحضورکارشناس ویا معتمدین محلی دریافت نمایندتاثمن واقعی معامله تعیین گردددرصورتی که باتقدیم چک دوم توسط فرزندارشدخویش که شاهدقولنامه بوده البته باارائه رسیدوقیدعلی الحساب بودن چک مذکورتوسط شهود معامله متاسفانه چک مذکورراتتمه حساب تلقی نمودند. 3-آیاباعنایت به وجوددلایل مبنی براطلاع دقیق فروشندگان ازمیزان دقیق زمینها وکارشکنی خریداردرپرداخت مبیع معامله قولنامه قابل ابطال درطرح دعوی نمی باشد.؟آیاعدم تعهدات خریداردرانجام معامله دلیل برطرح دعوی موضوعه نیست؟لطفاراهنمایی فرماییدباسپاس


09:47:52   1397/8/10

آرمان رستمی

جناب آقای آرمان رستمی :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09131843898


با سلام خود شما استدلال کردید دیگر نیاز به مطرح کردن در این سایت نبود و هر نظری که همکاران بدهند به احتمال زیاد مورد قبول شما نخواهد بود


18:22:59   1397/8/11

موافق (0) مخالف (0)


ابطال قولنامه ابطال قولنامه عادی