مشاوره حقوقی رایگان - محاسبه دیه

سلام بنده تصادف کردم و پزشک قانونی این موارد را برایم نوشته بخیه پیشانی دامیه. زخم انگشت اشاره دست راست حارصه. کبودی دور چشم چپ. آسیب بافت نرم انگشت دوم و سوم دست راست لطفا محاسبه کنید مبلغ دیه. با تشکر

پاسخ ها :

آرمان رستمی

جناب آقای آرمان رستمی :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09131843898


با سلام به سایت armanrostamilawyer.com مراجعه کنید امید است مشکل حل شود


18:15:45   1397/8/11

موافق (0) مخالف (0)

حبیب اله زارع باقی آبادی

جناب آقای حبیب اله زارع باقی آبادی :

استان : یزد
شماره تماس: 09131514815


درصدجراحات بایدتوسط پزشک قانونی بایدمحاسبه گرددکه دیه ان قابل محاسبه باشد


22:25:42   1397/8/13

موافق (0) مخالف (0)


دیه محاسبه دیه