مشاوره حقوقی رایگان - تصرف زمین

با سلام سال 84 یک قطعه زمین به مساحت ده هزار متر تو طرح هادی قرار گرفت و بنیاد مسکن دو هزار و پانصد متر از زمین را خرید ولی الان بیش از پنج هزار متر از زمین را تصرف کرده به بنیاد مسکن مراجعه کردم بنیاد جوابگو نیست. چطوری میتوانم زمینم را پس بگیرم ؟

پاسخ ها :

سميه  احمدي

سرکار خانم سميه احمدي :

استان : قزوین
شماره تماس: 09190455110


دادخواست مطالبه ثمن معامله به نرخ روز بدهید


13:47:14   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)

یوسف سراجی

جناب آقای یوسف سراجی :

استان : تهران
شماره تماس: 09128987123


سلام با طرح دعوی رفع تصرف.


13:52:56   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)


تصرف زمین بنیاد مسکن