مشاوره حقوقی رایگان - نحوه انتقال سند ملک

با سلام بنده آپارتمانی واقع در یک مجتمع را مورخه 97/8/7 خریداری نموده و تاریخ تنظیم سند مورخه 97/8/25 در مبایعه نامه میباشد اما از آنجا که سند منزل به صورت دفترچه ای میباشد اکنون باید ابتدا سند تک برگی به اسم فروشنده صادر شود بعد به ما منتقل شود یا از همان ابتدا سند تک برگی به اسم ما تنظیم میشود. اگر حالت اول پیش بیاد و سند تک برگ به اسم فروشنده صادر شود چقدر طول میکشد سند تک برگ حاضر شود و اینکه اگر تا قبل از تاریخ حضور در دفتر خانه سند تک برگ آماده نباشد تکلیف چیست؟ با تشکر

پاسخ ها :

جليل‌  جوادزاده‌

جناب آقای جليل‌ جوادزاده‌ :

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09153139249


با سلام ، چنانچه سند دفترچه ای دارای فرعی که باقیمانده داشته باشد و با مجزای شده از پلاک دیگری باشد و یا اینکه سند دفترچه ای شما به صورت مشاعی به نام دو نفر باشد برابر قانون استاندارد سازی اسناد رسمی در ابتدا بایستی مالک نسبت به اخذ سند تک برگی اقدام و پس از آن به نام شما منتقل شود . چنانچه سند دارای پلاک ثبتی یه صورت مجزی و یا باقیمانده نباشد در زمان انتقال سند به نام شما دفترچه سند مالکیت به نام شما شده و توسط دفترخانه اسناد رسمی که سند در آن منتقل شده است از طریق پست به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال که پس از صدور سند تک برگی به نام شما به آدرس اعلامی ارسال خواهد شد .


13:35:31   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)

یوسف سراجی

جناب آقای یوسف سراجی :

استان : تهران
شماره تماس: 09128987123


سلام مدت زمان کمی خواهد بود اگر سند اماده نشود شما نیز از انجام تکالیف خودداری کنید.


13:53:56   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)


سند ملک سند انتقال سند ملک