مشاوره حقوقی رایگان - آیا سازمان تاکسیرانی میتواند جهت پرداخت دین خود از قانون 18 ماهه تامین بودجه استفاده کند?

با سلام آیا سازمانهای زیرمجموعه شهرداری مانند سازمان تاکسیرانی در صورت محکومیت به پرداخت مبلغی در دادگاه میتوانند از فرصت 18 ماهه جهت پرداخت دین استفاده کنند?

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


خیر نمی توانند از این فرصت استفاده کنند. اگر چه شهرداری بخش دولتی محسوب نمی شود و جزء بخش عمومی کشور است ولی در قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/2/1361 مقرر شده است: ماده واحده- وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا در نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نمي باشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرائي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند در غير اين صورت ذينفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تامين يا توقيف يا برداشت نمايد. این قانون درباره شهرداری است و سایر نهادهایی چون تاکسیرانی، سازمان میادین میوه و تره بار از نظر حقوقی مستقل هستند و نمی توانند از این حق استفاده کنند. البته این موضوع به دیدگاه قاضی هم بستگی دارد و بهتر است یک وکیل خبره در این زمینه شما را یاری دهد. با کلیک بر لینک زیر می توانید با مطالعه مقاله مربوط به این موضوع در سایت اطلاعات بیش تری کسب کنید. http://dadrah.ir/danesh/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C/


19:03:01   1395/9/2

موافق (0) مخالف (0)


سازمان تاکسیرانی قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی شهرداری مهلت اجرای حکم تاکسیرانی سازمان دولتی