مشاوره حقوقی رایگان - شکایت از من در قالب تصرف عدوانی کیفری

باسلام همسایه روبروی ما شکایتی از من بصورت تصرف عدوانی حقوقی نمود که به علت عدم تکمیل نواقص پرونده توسط شاکی رد شد ولی اینبار همان شکایت را در قالب تصرف عدوانی کیفری نموده است که در جریان رسیدگی است ایا با این شکایت می تواند پیروز شود؟ ایا سند عادی دستنویس بعد ازگواهی امضا در دفترخانه سند رسمی تلقی می شود ودر دادگاه قابل استناد است؟ درسال 94 اپارتمانی خریداری نموده ام که دارای یک انباری به مساحت تقریبی 26 متر ودارای دیواری مشترک با انباری همسایه شاکی است و3متر مساحت داردولی درسند مالکیت شاکی 16 متر قید شده است ودر اینحال در سند من متراژانباری موصوف 13 متر قید شده است و 13 متر متنازع علیه با سندی دستنوشته میان دو مالک قبلی که امضا و اثر انگشت انها و دوشاهد به گواهی دفترخانه ثبت اسناد واملاک رسیده است به من واگذار شده است وبا توجه به تقدم مالکیت اینجانب نسبت مالکیت همسایه که حدودا یکسال می باشد ودر انباری تغییراتی به عمل نیامده ایا سند ارایه شده توسط اینجانب برای اثبات مالکیت تمام انباری کافی است ؟ با تشکر از لطف در پاسخگویی

پاسخ ها :

محمد حسین مصلح

جناب آقای محمد حسین مصلح :

استان : فارس
شماره تماس: 09171176240


بدون اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی دعوی کیفری تصرف عدوانی رد می شود شما هم اگر طی سند عادی خریداری نموده اید اگرچه امضا ذیل اسناد مربوطه توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شده ولی سند عادی است و در مقابل ثالث قابل استناد نیست لذا نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا طرح دعوی اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی بر علیه مالک سند رسمی ملک و ایادی ناقله و منتقله قبلی اقدام نمایید


00:28:56   1397/10/3

موافق (0) مخالف (0)


تصرف عدوانی تصرف عدوانی کیفری اثبات مالکیت