مشاوره حقوقی رایگان - تخریب سهوی اموال توسط طفل

با سلام مشتری به مغازه بنده مراجعه کرده و در حین خرید گوشی موبایل خود را روی میز پیشخوان رها کرده و مشغول خرید شد. فرزند شش ساله بنده در حین بازی بدون اینکه متوجه وجود گوشی روی میز باشد سهوا آنرا بر زمین انداخته و گوشی آسیب دیده و فرد اکنون مدعی دریافت خسارت از بنده می‌باشد آیا بنده مسئولیتی در این بابت دارم و باید خسارت ایشان را بپردازم؟ در صورت شکایت آیا بنده محکوم به پرداخت خسارت خواهم شد؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید


14:53:48   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .شما چون ولی قهری هستید مسئول پرداخت خسارت میباشید چون موظف به نگهداری طفل بوده اید


14:53:49   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

با پاسخ داده شده موافق نیستم چون مسئوليت سرپرست مطابق قواعد عمومي مسئوليت مدني مبتني برتقصيراست؛ يعني سرپرست وقتي مسئول جبران زيان است كه درنگهداري يا مواظبت از صغيريا مجنـون كوتاهي كرده باشد،علاوه برآن، فعل زيانبارمجنون يا صغيرهم فعل نامتعارف باشد.


16:46:46   1397/10/13

سامان هادی بیگی

جناب آقای سامان هادی بیگی :

استان : تهران
شماره تماس: 09124263647


سلام بله هم شما وهم کودک مکلف به جبران خسارت زیان دیده هستید کودک از باب اتلاف شما ازباب تقصیر درحفاظت ومزاقبت از کودک مسیولیت مدنی دارید


15:05:03   1397/10/14

موافق (0) مخالف (0)


مطالبه خسارت مسئولیت اطفال