مشاوره حقوقی رایگان - با عرض سلام و ادب

در پرونده ای يكبار در خصوص موضوعی در دادگاهی رای صادر شده و در دادگاه تجديد نظر رای قطعيت يافته، مجددا با درخواست شاكی مطابق ماده 477 از طرف رياست دادگستری تجويز تعقيب صادر شده، دادگاه رسيدگی به تجويز تعقيب، قرار موقوفی صادر نمود، همان دادگاه تجديد نظر قبلی كه رای قطعيت قبل از تجويز تعقيب را صادر نموده بود پس از تجديد نظر خواهی مجدد شاكی، قرار موقوفی را نقض و دستور رسيدگی ماهوی را به دادگاه رسيدگی به تجويز صادر می نمايد و اين بار دادگاه وارد ماهيت و حكمی خلاف رای قبل از تجويز تعقيب كه در دادگاه ديگری بوده را صادر می نمايد و دادگاه تجديد نظر اينبار رای را تاييد می نمايد. سوال بسيار مهم است آيا دادگاه تجديد نظر كه همان رای قبل از تجويز را تاييد نموده است آيا صلاحيت دستور رسيدگی به دادگاه جهت رسيدگی ماهوی را داشته يا خير؟ سوال مهم ديگر اينكه آيا دادگاه تجديد نظر كه همان رای قبل از تجويز را تاييد نموده است آيا صلاحيت تاييد رای جديد دادگاه كه خلاف رای قبل از تجويز بوده و در همين شعبه تجديد نظر تاييد شده را دارد يا خير؟ با تشكر فراوان

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .در صورت تجویز اعاده دادرسی امکان پذیر است


19:56:39   1397/10/20

موافق (0) مخالف (0)


رسیدگی ماهوی دادگاه تجدید نظر