مشاوره حقوقی رایگان - کبودی بر اثر ضربه

اگر کسی از شدت عصبانیت به کسی ضربه بزند و باعث کبودی شودحکمش چیست

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


کبودی دیه دارد و در سر و بایستی توسط پزشکی قانونی تعیین شود و محل آن نیز در میزان دیه تاثیر دارد


12:56:47   1397/10/21

موافق (0) مخالف (0)


ضرب و جرح مجازات کبودی