مشاوره حقوقی رایگان - اقرارنامه

اگر زوج اختلال شخصیتی داشت باشد و زوجه تو دفتر اسناد رسمی ازش قرارنامه گرفته باشد که مهریه عندالستطاعه به اشتباه در سند نکاح نوشته شده است و مهریه عندالمطالبه درست است و زوج پرونده پزشکی هم داشته باشد این اقرار نامه درست است یا ابطال میشود؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود


01:30:15   1398/1/10

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود


01:30:16   1398/1/10

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود


01:30:16   1398/1/10

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .سند ازدواج سند رسمی است و از این طریق خلل بهش وارد نمیشود


01:30:16   1398/1/10

موافق (0) مخالف (0)


اقرارنامه مهریه عندالاستطاعه مهریه عندالمطالبه