مشاوره حقوقی رایگان - ترک انفاق در دادسرا

همسرم خانه و ماشین را از بابت مهریه توقیف کرده و منزل مشترک طبق دستور دادگاه و اجرای احکام مدنی پلمپ شده است. جهیزیه را برده است و در تیرماه سال 1397 مبلغ 40 میلیون وام گرفته ام و تعداد 10 سکه تمام بهار آزادی به زوجه داده ام. در بحران مالی به سر می برم و در چندین دادگاه اعسارم پذیرفته شده است. دادخواست تمکینم رد شده است (به دلیل اینکه خانه تهیه شده که در سطح شهر هم می باشد در شان زوجه نمی باشد) در واقع منزل دارم ولی به دلیل شانیت زوجه، قابل پذیرش دادگاه خانواده نیست بنده تنها کاری که میکنم ماهانه طبق توافقی که از قبل داشتیم 300 هزار تومان پول نقد به حسابشون واریز می نمایم. طبق توافق 3600000 تومان (300000*12 = 3600000) بایستی در طول سال 97 واریز به حساب زوجه می کردم که انجام داده ام بنده در سال 1397 چهارمیلیون و پانصدهزار تومان کار کرده ام که چهار میلیون به حساب زوجه واریز کرده ام و مبلغ پانصد هزار تومان هم هزینه درمان زوجه را داده ام و اسناد پزشکی اش را هم دارم به بازپرس می گویم نداشته ام اون یک ماه پول به حساب زوجه واریز کنم در واقع اون ماه رو با ماه بعدش همزمان واریز کرده ام ولی بازپرس می گوید جرم اتفاق افتاده و بایستی در ماه خودش واریز می کردی توروخدا کمکم کنید و راهنمایید کنید چگونه در دادگاه از خود دفاع کنم چون می گویند مجازات حبس داره ترک انفاق

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،بازپرس درست گفته است


20:23:56   1398/1/30

موافق (0) مخالف (0)


ترک انفاق نفقه