مشاوره حقوقی رایگان - مهریه نفقه

همسرم مهریه و نفقه اش را گذاشته اجرا و من ازش (دو تا رای قطعی ) 1 _ حکم قطعی شلاق رابطه نامشروع و سه ماه قبل از شلاق هم 2 _ یک سال زندان به طرف مقابل (دوس پسر قبلیش ) به اتهام افشا و ارسال 300 قطعه عکس به همدیگه را دارم که این رای ها سه ماه از هم فاصله داشتن. خودم مغازه سنگ نویسی تابلوسازی داشتم اما برادراش در تاریخ 4/18 1397 اومدن آبرومو بردن و منو برادرمو زدن و 51 میلیون دیه براشون اومده که همشو به برادرم بدهکار هستن و منم مجبور شدم مغازمو تعطیلش کردم الان تو نانوایی برادرم کار میکنم و روزانه فقط 30هزار درامد دارم. ماشین دارم اما به اسمم نیست. برای ترک انفاق کیفری با این حکمها منع تعقیب دادن. سوال . 1_ نفقه شاملش میشه یا نه اگه بشه تقریبا ماهی چند هزار ضمنا خونشون خیلی فقیرانه هست و در یه روستای دور هست. 2_ با این حکمهایی که ازش دارم مهریش چن تا پیش و چندماه یه دونه مینویسن.

پاسخ ها :

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


اگر عدم تمکین او را بگیرید نفقه به ایشان تعلق نمیگیرد . در ضمن برای مهریه شما باید دادخواست اعسار بدهید و قاضی با توجه به کار و درآمد و وضعیت شما شهادت شهود ودفاعیات شما رای صادر میکند .


23:28:30   1398/1/26

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

آیا با این حکمها عدم تمکین میدهند؟


18:08:12   1398/1/28


نفقه مهریه ترک انفاق پیش قسط مهریه اقساط مهریه