مشاوره حقوقی رایگان - حکم تخلیه

با سلام بنده آپارتمانی را پیش خرید کرده و در آن ساکن هستم شخص دیگری نیز مدعی مالکیت آپارتمان مذکور را داشت که طبق رای دادگاه حقوقی بدوی و تجدید نظر رای به نفع بنده صادر شده مجددا آن شخص مدعی علیه سازنده آپارتمان به عنوان فروش مال غیر شکایت کیفری نموده که در تجدید نظر سازنده را محکوم به هفت سال زندان و رد یک باب آپارتمان در حق آن شخص مدعی نمودندولی در قرارداد ایشان آدرس و پلاک ثبتی وجود نداشته و طبقه نیز مخدوش بوده که به همان علت دادگاه حقوقی ادعای ایشان را رد کرده بود حال ایشان به رای دادگاه کیفری (رد یک باب آپارتمان مطابق با مندرجات پرونده) حکم اجرا گرفته و واحد اجرا به علت عدم دقت در محتویات پرونده آدرس واحد بنده را نوشته و حکم تخلیه صادر کرده است حال بنده جهت رفع اشتباه واحد اجرای حکم چکار کنم؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام موارد مذکور را به قاضی اجرا اعلام و دادنامه ها را ضمیمه فرمایید و چون مشخصات و آدرس ملک ذکر نشده و قبلا نیز ادعایش رد شده نبایستی نسبت به آپارتمان شما چنین حکمی اجرا شود


16:17:41   1398/1/31

موافق (0) مخالف (0)


حکم تخلیه ملک فروش مال غیر