مشاوره حقوقی رایگان - در مورد روند پرونده اجرت المثل اموال

سلام روند پرونده اجرت المثل اموال در سامانه قضایی پیگیری کردم پرونده در مرحله دادگاه تجدید نظر میباشد که ادامه پرونده چگونه پیش میرود؟؟؟ اولا نوشته شده دستور قضایی مبنی بر کسر از آمار در تاریخ 1/1398 صادر گردید سپس زدن نسبت به دعاوی مطروحه به طرفیت شرکت.......... مبنی بر مطالبه اجرت المثل اموال و مطالبه خسارات دادرسی طی شماره ................... مورخ 1/1398 رای مورد اعتراض تایید شد؟؟؟؟؟ لطفا بیشتر توضیح دهید...............تشکر از مدت زمان اعتراض به پرونده بیش از 5 ماه گذشته.

پاسخ ها :

حسین یاوری

... حسین یاوری :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09133940430


رای هر چه در مرحله اول صادر شده در مرحله تجدیدنظر همان تایید شده است


23:32:31   1398/2/28

موافق (0) مخالف (0)


اجرت المثل اموال اجرت المثل