مشاوره حقوقی رایگان - شکستگی بینی

سلام خسته نباشید رای صادره دادگاه به شرح ذیل مباشید در مورد تجدید نظر خواهی آقای .... فرزند .... با وکالت آقای .... از دادنامه شماره .... به تاریخ 97/11/30 شعبه 102 دادگاه کیفری دو بجنورد که حسب آن تجدید نظر خوانده آقای ..... فرزند .... از اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی بینی تبرئه گردیده است با التفات به مندرجات پرونده و تحقیقات انجام شده بدین توضیح که طرفین با همدیگر دوست هستند و در حین شوخی و بدون قصد قبلی و بصورت غیر عمد سبب شکستگی بینی تجدید نظر خوانده میشود و با عنایت به نظریه پزشکی قانونی و اظهارات شهود و تحقق لوث برای دادگاه و اتیان سوگند و اجرای قسامه لذا بزه انتسابی ایراد صدمه بدنی غیرعمد برای تجدید نظرخواهی محرز استودر اجرای مواد 434و 455 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 593 از قانون مجازات اسلامی با نقض دادنامه موصوف حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت یکدهم دیه کامل بابت شکستگی بینی بدون عیب در حق تجدید نظرخواهی صادر میگردد این رای دادگاه قطعی است سوال 1- این اتفاق به قول شاکی در سال 96 افتاده آیا دیه آن به همان سال محاسبه میشه یا به سال 98 2- فرزند من اون موقع سنش 16 سال بود ولی الان 18 سالشه متولد 1380/2/24آیا من قیم و وکالت فرزندم را دارم و هزینه دیه را من باید پرداخت کنم یا فرزندم 3- یکدهم دیه کامل شکستگی بینی بدون عیب چقدر میشه 4- آیا نسبت به رای دادگاه تجدید نظر یا رای قانون پزشکی میتوان اعتراض کرد اگه جواب بله است لطفا راهنمایی کنید 5- با یک حقوق کارمندی ماهی سه میلیون یا دیه را یکجا مطالبه میکنند یا اقساطی اگه اقساطی ماهی چقدر 6- دیه کامل شکستگی بینی بدون عیب چقدر است سپاسگزارم

پاسخ ها :

حسین یاوری

... حسین یاوری :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09133940430


دیه به نرخ سال پرداخت است....سوال دوم را به ماده قانون مجازات اسلامی مراجعه کنید ببنید مشمول کدام قسمت میشود.....یک ده الان 27100000تومان میشود....نمیتوانید اعتراض کنید....ممکن است قسطی شود....


23:36:41   1398/2/28

موافق (0) مخالف (0)


شکستگی بینی دیه شکستگی ایراد صدمه بدنی غیرعمد دیه