مشاوره حقوقی رایگان - شماره کیفرخواست

سلام شماره کیفرخواست توسط چه کسی و یا کجا مشخص میشود (سیستم مشخص میکنه) و آیا در روز جمعه میشه صادر و امضا بشه و در سامانه ثنا تاریخ صدورش با تاریخی که در ذیل کیفرخواست درج شده متفاوت باشه؟ و هنگامی که در زمان احضاریه به دادرسی از طریق سامانه ابلاغ میشود و بر اساس کپی کیفرخواست اشاره شده در احضاریه ولی در سامانه هیچ کیفرخواستی بعنوان پیوست دیده نمیشود و حتی در پرونده اصلی هم شماره کیفرخواست دست نویس میباشد.

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---
شماره تماس: ---


سلام در واقع کیفر خواست بصورت دستوری تنظیم و بر مبنای آن پرونده ارجاع می شود در احضاریه ها معمولا کپی کیفرخواست وجود ندارد


16:00:00   1398/2/29

موافق (0) مخالف (0)


کیفرخواست شماره کیفرخواست