مشاوره حقوقی رایگان - پرداخت مهریه

سلام من خانوم مهریه بخشید در حضور جمع اما بعد گذشت یکسال مهریه اجرا گذاشته (شهود هم هست) در دادگاه بدوی رای به خانوم داد در دادگاه تجدید نظر رای به خانوم داده شده حالا من می توانم پرونده به دیوان عالی کشور بفرستم یا نه اگر می شود باید از کجا اقدام کنم (این کار فقط می خوام انجام بدم برای یکم زمان بخرم و دادگاه به تعویق بندازم)

پاسخ ها :

سامان هادی بیگی

جناب آقای سامان هادی بیگی :

استان : تهران
شماره تماس: 09124263647


سلام خیر


12:23:54   1398/2/26

موافق (0) مخالف (0)

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


زن به مجرد عقد مالک مهرش میشود مگر انکه زوجه در دفترخانه مهرش را به صورت رسمی ببخشد.


22:38:04   1398/2/26

موافق (0) مخالف (0)


مهریه بخشش مهریه