مشاوره حقوقی رایگان - شکایت روی چک های بی محل

سلام من با آقایی شراکت کردم و در طی یکسال به کمک مادرم چیزی معادل 24 میلیون خرد خرد پول دادم و در قبال مبالغ چک و سفته گرفتم ودر تمام مدت مارا فریب میداد که مرغداری کرایه کرده ودر حال برداشت مرغ است وقتی فاش شد دروغ میگوید پولم را در خواست کردم اما تهدید میکند و دایم میگوید فرار میکنم و در جایی خودم را پنهان میکنم و یکی از چک های ایشان که خرج کرده بودم برگشت خورد و دارنده کنونی چک در شورا اقدام کرد دو ایشان درخواست مهلت تا سی بهمن را کرده وقبول کرد به من بدهکاره اما حالا دایم تهدید به فرار میکند حساب چک خالی هست حال من چگونه میتوانم این چک و سفته ها را وصول کنم

پاسخ ها :

اسماعيل ترابي سياه بومي

جناب آقای اسماعيل ترابي سياه بومي:

استان : تهران
شماره تماس: 09123060155


اموال وی را از طریق ارایه کدملی میتوان توقیف کرد


16:44:35   1396/11/27

موافق (0) مخالف (0)

پرهام پیران

جناب آقای پرهام پیران:

استان : تهران
شماره تماس: 09126220134


به وكيل دادگستري مراجعه فرماييد امكان طرح دعوي و ممنوع الخروجي بدهكار و توقيف اموال وي وجود دارد


19:01:37   1396/11/27

موافق (0) مخالف (0)


چک کیفری چک حقوقی واخواست سفته