مشاوره حقوقی رایگان - مطالبه

سلام، اگر از شخصی طبق حکم دادگاه 90میلیون به شما بدهکار باشد و زمینی دارد که اندازه طلب شما باشد اما اولا ادعا کند آنرا طبق برگه قولنامه دستی به عنوان مهریه به همسرش داده است و ثانیاً ادعا کند که همسرش طبق رای دادگاه مطالبه مهریه کرده است : 1-آیا اگر قولنامه دستی داده باشد درحالی که به من بدهکار است مورد قبول است؟ 2-اگر تاریخ دادخواست بنده زودتر از دادخواست مطالبه مهریه باشد دادگاه زمین را به بنده میدهد یا همسرش ؟ خیلی ممنون

پاسخ ها :

توحید جلایری نیا

جناب آقای توحید جلایری نیا:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09159249885


بله قبول است اگر زمانش قبل از اقامه دعوی شما باشد و دین به همسر هم از دیون ممتازه است.اگر بعد از این موضوع باشد فرد بدهکار به جرم معامله به قصد فرار از دین بازخواست و در نهایت ملک فروخته و از قبل آن دین شما پرداخت می شود.


14:50:19   1397/2/15

موافق (0) مخالف (0)