مشاوره حقوقی رایگان - اعاده دادرسی

بنده به جرم تخريب به سه سال زندان محكوم شده ام؛ شاكی پرونده طی تماس تلفنی با اينجانب اظهار داشت كه دوست ندارد نفرين مادر من پشت سرش باشد و نميخاد پول حرام سر سفره ببرد و از ناله و نفرين ما هم ميترسد؛ آيا من به استناد اين صدای ضبط ضده تلفنی ميتوانم اعاده دادرسی كنم؟؟؟؟

پاسخ ها :

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان
شماره تماس: 09037063390


خیر


19:31:40   1397/2/17

موافق (0) مخالف (0)

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان
شماره تماس: 09037063390


خیر


19:31:41   1397/2/17

موافق (0) مخالف (0)

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان
شماره تماس: 09037063390


خیر


19:31:42   1397/2/17

موافق (0) مخالف (0)


اعاده دادرسی