مشاوره حقوقی رایگان - ارث

با سلام پدربزرگ من سال 57فوت میکند که حین الفوت دو پسر و یک دختر داشته است، بعدش دوپسر زبانی همه زمینهارو بین هم تقسیم میکنند تاسال 84، سال 84یک تقسیم نامه عادی مینویسند و متن تقسیم نامه به این شکل است تقسیم زمین های زراعی مرحوم -مابین وراث-بدون ادعای هیچگونه فسخ به شرح ذیل تقسیم میگردد 1-زمین های دیم و آبی مربوط به کریم-باحدودومشخصات محلی......2زمین های مربوط به محرم باحدود و مشخصات محلی...... و در ذیل تقسیم نامه هردو پسر اثر انگشت میزنند بعدش سال 95یکی از پسرها میاد خونه دختر که مادر من باشه و این تقسیم نامه رو میاره خونه ما و یکی از برادرام که مهندس عمرانه میخونه و داییم بهش میگه که کاری به سهم مادر تو نداره همونطور که میبینی این تقسیم نامه سهمی واسه مادر تو لحاظ نشده هروقت مادرت سهم بخواد سهمشو باید بدیم بگو مادرت اثرانگشت کنه واسه اداره برق میخوام و برادر من اثرانگشت مادرمو میزاره پای تقسیم نامه و بادست خط خودش اسم مادرمو بغل اثرانگشتش مینویسه بعدچندماه مادرم گفت سهممو بدید ولی دوتا داییم گفتن نمیدیم بعدش مادرم دادخواست تقسیم ماترک و درصورت غیرقابل تقسیم بودن دستور فروش تقدیم دادگاه نمود دو جلسه دادگاه تشکیل شد وکیل داییهام اظهار داشت که مادر من با اثر انگشت تقسیم نامه سهمشو بخشیده و صلح کرده و قاضی قرار صآدر کرد ابتدا تقسیم نامه باطل و بعد باید درخواست تقسیم دهیم مادر ماهم دادخواست ابطال تقسیم نامه تقدیم دادگاه نمود و یک ماه دیگر جلسه داریم حال سوال من اینست باتوجه به اینکه تقسیم نامه به اثرانگشت دو برادر و مادر من رسیده آیا مادرم با تنها یک اثر انگشت بدون داشتن هیچ سهمی در تقسیم نامه به این معنی است که بخشیده؟ آیا میتوان در تقسیم نامه سهم یکی از ورثه لحاظ نکرد؟

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،دیه وقتی ثابت میشودکه پزشکی قانونی دقیق بنویسدواجرای احکام برابرفرمول محاسبه مینماید.موفق باشید


21:36:38   1397/2/20

موافق (0) مخالف (0)


ارث