مشاوره حقوقی رایگان - ابهام و تفسير ماده 87 برنامه ششم-بند ذ-تبصره يك-قيد نيروهای شركتی

بر اساس ماده مزبور حتی نيروهای شركتی-غير حاكميتی-ادارات كه با شركت های پيمانكاری كه قرارداد مستقيم با خود اداره دولتی دارند نيز بايد تبديل وضعيت شوند.(مشمولين-جانبازان) اين شركت برای امور اداری و خدمات با دستگاه قرار دارد هر چند با توجه به اينكه اينجانب دارای مدرك مهندسی ميباشم در خود سيستم اتوماسيون اداره دارای نام كاربری و امور كارشناسی مانند بقيه نيروهای رسمی ميباشم. اين شركت فقط يك واسطه... و صد در صد خصولتی نزديك به دولتي است. هدف از اصلاحيه ماده 87 و قيد نيروهاي شركتي چيست ؟ نياز به تفسير دارد. من شكايت كردم گفتند شما قرارداد مستقيمي با اداره نداريد كه تبديل وضعيت انجام شود پس چه لزومي به قيد شركتي در قانون برنامه بود ذ- ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شرح زیر اصلاح می‌شود. عبارت «اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی» بعد از عبارت «تأمین نیروهای مورد نیاز خود را» اضافه می‌شود. بر اساس بند (ذ) ماده87 قانون برنامه ششم توسعه، ماده21 قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران اصلاح و 2 تبصره به آن اضافه شد. در تبصره يك اين اصلاحيه آمده است: وضعيت استخدامي مشمولان اين ماده حداكثر پس از 3 ماه رسمي قطعي مي‌شود. ماده21 قانون جامع به شرح زير است: كليه دستگاه‌هاي موضوع ماده2 اين قانون مكلفند حداقل 25درصد از نيازهاي استخدامي و تامين نيروهاي مورد نياز خود را كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خود اخذ مي‌نمايند به خانواده‌هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان يك‌سال و بالاي يك‌سال اسارت اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و 5درصد سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير 25درصد و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند. آنچه از الحاق اين تبصره در بادي امر به نظر مي‌رسد اين است كه مقنن به دنبال حل مشكل ايثارگراني بوده كه طي سال‌هاي متمادي بدون ثبات شغلي در دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع مشغول خدمت بوده و بدون بهره‌مندي از امتيازات و تسهيلات قانوني به صورت غيررسمي مشغول به‌كار بوده‌اند. افرادي كه مشمول تبديل وضعيت استخدامي مي‌شوند و دستگاه‌هاي اجرايي كه ظرف مدت 3ماه بايد نسبت به اجراي قانون اقدام كنند عبارتند از: والدين شهدا، جانبازان با هر درصد جانبازي، همسر و فرزندان آنان، آزادگان با هر ميزان سابقه اسارت، همسر و فرزندان آنان، فرزندان و همسران شهدا، رزمندگان باسابقه حداقل 6ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان، خواهر و برادر شهيد. افراد فوق كه در استخدام غيررسمي دستگاه‌هاي مشمول ماده2 قانون جامع مي‌باشند در صورت تمايل به تبديل وضعيت استخدامي بايد براساس تبصره الحاقي به ماده21 قانون جامع پيگير حقوق قانوني خود باشند. تعدادي در دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي متولي امور ايثارگران با برداشتي سطحي و سليقه‌اي از قانون به دنبال تضييع اين حق مسلم و قانوني هستند. آنان با سوء برداشت از قانون به دنبال آن هستند كه اين نظريه را به ايثارگران و دستگاه‌ها تحميل كنند كه منظور قانونگذار ايثارگراني هستند كه مشمول ماده21 قانون جامع بوده و از ابتداي تصويب قانون جامع حسب‌ضوابط و مقررات اين ماده پذيرفته شده ولي رسمي نشده‌اند. اين برداشت كاملا مغاير با قانون جامع و تبصره الحاقي است، زيرا در قانون جامع كه مجلس مكلف به رعايت نكات مدنظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در ابلاغ آن بوده به تصريح آمده است كه تبصره‌هاي بند (و) ماده44 قانون برنامه پنجم همچنان به قوت خود باقي است. در تبصره2 بند (و) ماده44 به‌صراحت آمده است كه مشمولان ماده21 قانون جامع از ابتدا به صورت رسمي قطعي استخدام مي‌شوند و اگر دستگاهي آنان را از ابتدا به صورت رسمي قطعي جذب نكرده باشد از ابتدا مرتكب تخلف شده است؛ ضمن آنكه با وجود تاكيد در ماده21 قانون جامع مبني بر استخدام از ابتدا به صورت رسمي قطعي ديگر نيازي به تاكيد مجدد آن در الحاق يك تبصره به اين قانون وجود نداشته است و اين تبصره بيانگر آن است كه مقنن درصدد آن بوده كه مشكل ايثارگران و فرزندان آنان كه در سال‌هاي قبل به استخدام درآمده‌اند و حداقل نسبت به استخدام‌هاي جديد از اولويت برخوردارند را مرتفع كند. تبصره 1- وضعیت استخدامی مشمولان این ماده حداکثر پس از سه ماه رسمی‌ قطعی می‌گردد. *************نظر دبیر کمیسیون ماده 16 ::::مصاحبه اکثر دستگاه‌ها آراء صادره از سوی کمیسیون را اجرا می‌کنند اما در خصوص دستگاه‌هایی که خصوصی به معنای واقعی کلمه هستند، مشکلاتی وجود دارد. در ماده 3 قانون تسهیلات دستگاه‌های مشمول قانون احصاء شده‌اند و بر اساس این موارد کمیسیون نمی‌تواند در خصوص دستگاه‌هایی که خصوصی هستند، رأی صادر کند، اما به استناد بند ب ماده 2 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران حتی دستگاه‌های خصوصی باید قانون جامع را اجرا کنند بنابر این بسته به نوع شکایت که آیا قانون تسهیلات موضوع شکایت است یا قانون جامع، برخورد با دستگاه‌های خصوصی متفاوت است. به طور مثال به استناد ماده 66 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت دستگاه‌هایی که به استناد اصل 44 قانون اساسی واگذار شده و یا می‌شوند و یا در فهرست واگذاری هستند باید از قوانین و مقررات ایثارگری تبعیت کنند، لذا دستگاه‌هایی که قبلاً دولتی بوده‌اند و به استناد ماده 44 قانون اساسی واگذار شده‌اند باید تبعیت کنند که البته اکثر مواقع تمکین می‌کنند. http://kahfeshahed.ir/2017/04/10/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-16%D8%9B-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C/

پاسخ ها :

سیدفرشید  غفاری

جناب آقای سیدفرشید غفاری:

استان : تهران
شماره تماس: ---


سلام علیکم.بابت این موضوع حضوراً به وکیل مراجعه بفرمایید.یاالله


06:59:39   1397/2/24

موافق (0) مخالف (0)


تبدیل وضعیت استخدامی