مشاوره حقوقی رایگان - نفقه

بنده علیرضا هستم ، حدود یکسال پیش همسر بنده چند ماهی بود که بنا به دلایل واهی ترک منزل کرده بود و در هفته یک یا دو بار چندساعتی قبل از حضور من به خانه می آمد و غذای یک هفته را درست می کرد و می رفت ، من هم نتوانستم شرایط را تحمل کنم و اسباب و وسایلم را جمع کردم و به همراه یکی از دو فرزندم به منزل پدری کوچ کرده و از آن تاریخ درخواست طلاق نموده ام که هنوز ادامه دارد . این خانم جدای از پرونده طاق به شورای ح اختلاف مراجعه و درخواست نفقه این یکسال را نموده است . سوال من این است زنی که از مدتها قبل (نزدیک به دوسال)تمکین خاص نداشته و از یکسال و چند ماه قبل تمکین عام و خاص نداشته و از تکالیف زناشویی و همسرداری سر باز زده آیا مستحق دریافت نفقه می باشد.

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


اگر بتوانید ثابت کنید تمکین نداشته است نفقه به او تعلق نخواهد گرفت. اثبات عدم تمکین کار دشواری است و شهادت شهود، اقرار زوج و... می تواند در اثبات عدم تمکین کمک کند.


16:10:23   1395/6/28

موافق (0) مخالف (0)


نفقه درخواست نفقه تمکین عدم تمکین طلاق اثبات عدم تمکین