مشاوره حقوقی رایگان - تصادف

سلام. من سه ماه پیش در حال رانندگی بودم و یک سرنشین هم داشتم که چپ کرده و واژگون شدم و هم خودم و هم سرنشینم مجروح شدیم در تصادف مقصر شناخته شدم. بیمه ماشینم میهن بوده و بیمه شده سال 97 بوده. آیا دیه به من هم تعلق میگیرد؟

پاسخ ها :

یک وکیل

یک وکیل

استان : ---
شماره تماس: ---


باسلام درصورت تعهد بیمه گر بله


15:59:11   1397/8/18

موافق (0) مخالف (0)

یعقوب زیرک قولنجي

... یعقوب زیرک قولنجي :

استان :
شماره تماس: 09141495303


الانه بیمه شخص ثالث حسب قانون بیمه اجباری و ماده3 از ق اخیر الذکر بندی تحت عنوان حوادث راننده دارد و دیه و ارش راننده مسبب حادثه قابل وصول است.و من در سه پرونده مجزا برای راننده مسبب حادثه دیه جراحات را گرفتم


23:08:22   1397/8/23

موافق (0) مخالف (0)


تصادف رانندگی دیه تصادف