نحوه طلاق گرفتن از طرف زن ناشزه

با سلام.همسر من ناشزه هستند و حکم قطعی عدم تمکین ایشان را گرفته ام با توجه به اینکه تمایلی به طلاق ندارم و ایشان هیج عسر و حرجی رو نتونستن ثابت کنن می خواستم بدونم گذشت زمان و نشوز ایشان طی چند سال به ایشان حق طلاق خواهد داد؟

male lawyer profile

دادراه:

گذشت زمان در طلاق همسر شما با توجه به توضیحاتی که داده اید تاثیرگذار نیست و طلاق گرفتن همسر شما بستگی به روند رسیدگی و نحوه رسیدگی قاضی رسیدگی کننده دارد که همسر شما نهایتاً براساس چه دلایلی بتوانند دادگاه را قانع نمایند.

14:05:20   1395/8/15


ناشزه تمکین عدم تمکین عسر و حرج نشوز طلاق زمان طلاق عسر و حرج زوجه اثبات عسر و حرج