مشاوره حقوقی رایگان - سوابق خدمتی

با عرض سلام بنده مدت 3 سال در آزمایشگاه خصوصی مشغول کار بعنوان کارشناس آزمایشگاه بوده و حق بیمه برایم رد شده است و در حال حاضر به مدت 13سال در کارخانه داروسازی دولتی بصورت پیمانی مشغول کار هستم. آیا امکان اضافه کردن به سنوانت خدمتی در حکم کارگزینی برای 3 سال کار در آزمایشگاه خصوصی وجود دارد؟

پاسخ ها :

پرویزرشیدی

جناب آقای پرویزرشیدی :

استان : قم
شماره تماس: 09333531463


اگربیمه رد شده امکان جمع سوابق وجود دارد


19:18:29   1397/9/5

موافق (0) مخالف (0)

صالح کاوری

جناب آقای صالح کاوری:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09153139600


با سلام در صورتی که صندوق بیمه هردو محل کار یکی باشد سوابق بیمه ی به سهولت قابل ضمیمه می باشد ومی بایست توسط صندوق فعلی وبا درخواست شما استارت بخورد.


13:22:53   1397/9/9

موافق (0) مخالف (0)


سوابق خدمتی