مشاوره حقوقی رایگان - تخفیف مجازات مواد مخدر

حبس اینجانب هشت سال و هشت ماه تحمل کیفر دوازده ماه آیا میتوانم تعلیق مجازات کنم اولین سابقه؟

پاسخ ها :

یعقوب زیرک قولنجي

... یعقوب زیرک قولنجي :

استان :
شماره تماس: 09141495303


بعد از سپری شدن یک سوم مجازات می توانید از طریق اجرای احکام و از شعبه صادر کننده رای قطعی در خواست تعلیق اجرای مجازات را بخواهید ...مواد مخدر در شکل انبوه آن قابل تعلیق نیست


21:06:24   1397/9/6

موافق (0) مخالف (0)

مريم السادات  پيراسته

سرکار خانم مريم السادات پيراسته :

استان : فارس
شماره تماس: ---


با سلام براساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی، در صورت ارتکاب جرایمی مانند الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی، پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض و ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال به هیچ‌وجه مجازات متهم قابل تعلیق نبوده و به لحاظ آثار بدی که وقوع این دسته از جرایم بر امنیت روانی جامعه دارد، متهم حتما باید مجازات شود


00:08:05   1397/9/7

موافق (0) مخالف (0)


مواد مخدر مجازات مواد مخدر تخفیف مجازات مواد مخدر