مشاوره حقوقی رایگان - پرونده ضرب و جرح

سلام پیام از قضایی برام اومده نوشته ک پرونده با علت طرح رسیدگی بدوی نسبت به اتهام ضرب و جرح عمدی در تاریخ ... با ردیف فرعی ... در شعبه 110 کیفری ... شهر ... (110 اجزایی سابق) ثبت گردید. الان دقیقا چی شده؟!

پاسخ ها :

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


پرونده را از. دادسرا به. دادگاه فرستادند


17:29:57   1397/9/6

موافق (0) مخالف (0)

مريم السادات  پيراسته

سرکار خانم مريم السادات پيراسته :

استان : فارس
شماره تماس: ---


با سلام شکایتی علیه شما با موضوع اتهام ضرب و جرح در شعبه مذکور مطرح و ثبت گردیده


00:28:57   1397/9/7

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

من خودم شاکی هستم چجوری از من شکایت شده؟!


01:42:42   1397/9/7

یعقوب زیرک قولنجي

... یعقوب زیرک قولنجي :

استان :
شماره تماس: 09141495303


پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه فرستاده شده و تعیین وقت و رسیدگی خواهد شد


11:45:49   1397/9/9

موافق (0) مخالف (0)


ثبت پرونده