مشاوره حقوقی رایگان - وجه الکفاله

وجه الکفاله یعنی چه؟

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


مبلغی که برای ضمانت حاضر کردن متهم تعیین می شود.


11:18:10   1395/8/20

موافق (0) مخالف (0)


کفیل وجه الکفاله کفالت متهم