مشاوره حقوقی رایگان - تبدیل مهریه به عقد صلح بلاعوض با شرط عوض

با سلام همسر برادرم بعد از عقد و مشخص شدن مهریه قراردادی با برادرم امضا نمود که بردار اینجانب مقداری زمین به ایشان رایگان واگذار نمود در عوض سکه های مهریه . همسر ایشان بعد از گذشت مدتی تقاضای فسخ قرارداد و مطالبه مهریه رانمود و به خیار غبن فاحش استناد نمود شورا رای را به نفع برادرم صادر نمود همسر برادرم اعتراض نمود ودادگاه خانواده مساله را به کارشناس ارجاع نمود که متاسفانه حتی با اعتراض به نظر کارشناسی کارشناس زمین مزبور را بسیار کم کارشنلسی نمود و داد گاه خانواده رای بر پرداخت مهریه و فسخ قرارداد صادر کرده است حال سوال بنده این است که اولا قرارداد مذکور صلح بلاعوض با شرط عوض بوده یا نه و در این نوع صلح ایا باید عوضین برار باشد? ثانیا ایا در صلح بلاعوض خیار غبن راه دارد? ثالثا ایا قرارداد فق بیع است یا صلح? رابعا نوع خواسته دعوا فسخ قرارداد بوده ایا دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی داد? خامسا ایا با توجه به پرداخت مبلغی حدو ده میلیون تومان از طرف برادرم می تواند به عنوان پرداخت قسمتی از مهریه استناد نمود? و ایا ز مرحله تجدید نظر نوع اعتراض مالی است یا غیر مالی و اگر احیانا مالی است می توتند تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دهد جون واقعا تمکن مالی ندادرد و جه مدارکی مورد نیاز است در اخر قبلا از راهنمایی و مشاوره شما بسیار متشکرم و منتظر پاسخ شما هستم

پاسخ ها :

دادراه

دادراه:

استان :
شماره تماس وکیل: ---


باید قرارداد را مشاهده کرده تا بتوان نظر داد. آن چه که مکتوب شده است باید دیده شود تا مشخص شود چه عنوانی می توان بر آن نهاد. دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به مهریه را دارد. اما باز هم متن تنظیم شده ممکن است بتواند از دادگاه خانواده سلب صلاحیت کند. قاعدتاً طرف مقابل شما از وکیل کمک گرفته اند. بهتر است مدارکتان را در اختیار یک وکیل قرار دهید. یا این که از یک وکیل بخواهید تا لایحه اعتراضتان را تنظیم کند.


18:47:51   1395/9/2

موافق (0) مخالف (0)


مهریه مطالبه مهریه صلح قرارداد صلح دادگاه خانواده تبدیل مهریه تبدیل مهریه در قرارداد صلح