استرداد جهیزیه

با سلام من حدود۲سال از دادخواست طلاق دادم، وهمسرم داداخواست استرداد جهیزیه داده است ولی باگذشت نزدیک به یکسال از صدور رای شورای حل اختلاف همسرم اقدامی انجام نداده است؛ وبنده بدلیل نداشتن جا برای نگهداری از جهیزیه ازشما تقاضا دارم راهنمایی کنید. ممنون

male lawyer profile

دادراه:

شما در ابتدا یک اظهارنامه برای بردن جهیزیه خطاب به همسرتان ارسال و در آن یک مهلت تعیین کنید. سپس در صورت عدم مراجعه همسرتان برای تحویل جهیزیه، ضمن تأمین دلیل از شورای حل اختلاف جهیزیه را برای همسرتان ارسال کنید.

18:49:08   1395/9/2


جهیزیه استرداد جهیزیه اجرای حکم استرداد جهیزیه اظهارنامه دادخواست استرداد جهیزیه طلاق