ابطال وکالت بلاعزل

شخصی یک فقره وکالت بلاعزل نسبت به یک فقره چاه و تلمبه اجاره ای از امور اراضی جهت فروش به شخص دیگری داده است واکنون پس از اینکه متوجه شده که کارش خلاف قانون بوده اکنون قصد عزل وکالت مورد نظر را دادرد ووکیل حاضر به عزل آن نمی باشد راه قانونی ان نیست

male lawyer profile

دادراه:

شخصی که وکالت داده است اگر کارش خلاف قانون بوده و وکالت در مالی داده است که ذیحق نبوده می تواند با ارسال یک اظهارنامه به وکیلش اظهار کند در ارائه وکالت موصوف ذی سمت نبوده و خواستار ابطال آن شود. در صورت امتناع طرف مقابل با مشورت با یک وکیل دادگستری اقدامات بعدی را پیگیری کند.

14:19:53   1395/9/28


وکالت وکالت بلاعزل موکل وکیل عزل وکیل وکالت در امر غیرقانونی وکالت در مال غیر