مشاوره حقوقی رایگان - انکار مقرله

پدری در ضمن اقرارنامه رسمی 500 متر را به پسرش واگذار کرد. بعد از 6 سال پسرش(مقرله) به دفترخانه مراجعه کرده و این اقرار را انکار کرد. در اقرار نوشت که اقرار سابق به شماره..... از نظرم کان لم یکن و هیچ ادعایی به ملک ندارم. 1_ آیا این اقرار سابق درحقش اثری دارد.؟ یعنی آثار قبلی را زایل میکند؟ 2- اگر پدرش در طول این 6 سال ملک را دوباره به دیگری مصالحه کرده، این مصالحه صحیح است؟

پاسخ ها :

محمد حسین مصلح

جناب آقای محمد حسین مصلح :

استان : فارس
شماره تماس: 09171176240


باسلام اقرار از نوع اخبار است و قابل اسقاط نیست و صرفا قابل تکذیب یا تایید است. همچنین عقد واگذاری زمین که اقرار نامه از دلایل آن می باشد صرفا با اسباب انحلال قرارداد ها قابل انحلال است لذا اگر اقرار دوم که توسط مقر له تنظیم شده قبل از معامله ثانی باشد می تواند اماره روشن بر و قوع اقاله که از اسباب انحلال قرارداد است تلقی گردد


18:22:36   1397/10/12

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

پدرش قبل از وقوع اقاله و انحلال قرارداد به فرزند دیگر مصالحه نموده بود.


21:24:39   1397/10/13


اقرار نامه اقرارنامه رسمی انکار اقرار مقرله صلح زمین انکار مقرله