مشاوره حقوقی رایگان - تمکین نکردن

سلام همسر اینجانب در دادگاه تمکین ناشزه شد و برنگشت برای زندگی کردن ولی در دادگاه ازدواج مجددا گفت به منزل برمیگردم ولی متاسفانه آمد و منزل دید و دادگاه تایید گردد برای زندگی کردن منزل مناسب هست ولی برنگشت فقط باعث شد ازدواج مجددا اینجانب رد گردد حال چگونه میشد ایشان را با توجه به اینکه در دادگاه اعلام نموده برمیگردم ولی نیامده چه کار باید کرد آیا میشود ازدواج مجددا کرد یا باید دوباره درخواست داد؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید


15:12:12   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


سلام شما باید از طریق ارسال اظهارنمه و استشهادیه و شهادت شهود اثبات کنید که مراجعه نکرده و در خواست مجدد بدهید


15:12:13   1397/10/13

موافق (0) مخالف (0)

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


شما دوباره دادخواست دهید با توجه به اینکه الان در منزل نیست شما می توانید برای دومین بار اثبات کنید .من همچین پرونده ای را داشته ام اگر می توانید وکیل بگیرید وگرنه با یک وکیل مشورت کنید تا به نتیجه مطلوب برسید.


09:28:20   1397/10/15

موافق (0) مخالف (0)


تمکین ازدواج مجدد ازدواج مجدد به دلیل تمکین نکردن ناشزه تمکین نکردن