مشاوره حقوقی رایگان - اجرت المثل ایام زوجیت

باسلام.اثبات دو شرط ازشرایط تعلق اجرت المثل:1-قصدعدم تبرع زوجه درانجام کارهای منزل2-دستورزوج به زوجه جهت انجام کارهای منزل در دادگاه باکدامیک اززوجین است.زن یاشوهر

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام مطابق قاعده فقهی البینه اللمدعی .چون زن خواهان است ایشان باید موارد را اثبات گند


17:00:21   1397/11/21

موافق (0) مخالف (0)

مريم السادات  پيراسته

سرکار خانم مريم السادات پيراسته :

استان : فارس
شماره تماس: ---


با سلام وقتی خانمی اجرت‌المثل را مطالبه می‌کند این زوج است که باید ثابت کند زوجه قصد تبرّع داشته است یعنی آنچه را که خلاف اصل است ثابت نماید؛ زیرا اصل نیازی به ارائه دلیل ندارد.


17:28:33   1397/11/21

موافق (0) مخالف (0)

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


زوجه با درخواست اجرت المثل منظورش این است که قصد مجانی کار کردن در منزل شوهر را ندارد و به ازای این چند سالی که در منزل شوهر کار کرده تقاضای دستمزد می کند .


11:32:31   1397/11/22

موافق (0) مخالف (0)


اجرت المثل ایام زوجیت قصد عدم تبرع زوجه