مشاوره حقوقی رایگان - مهریه و نفقه

همسر من میخواد مهریه و نفقه اش را کامل ببخشه. مهریه 1000 سکه است. راهکارش چیه ؟

پاسخ ها :

فرزانه عزتي

... فرزانه عزتي:

استان : تهران
شماره تماس: 09190092203


به دفتر خانه مراجعه کنید ویا به همان محضری که عقد بسته اید.


23:24:05   1398/1/26

موافق (0) مخالف (0)


مهریه بخشش مهریه نفقه بخشش نفقه