مشاوره حقوقی رایگان - ممنوع الخدمات شدن شناسنامه

علت ممنوع الخدمات شدن شناسنامه ام چیست؟

پاسخ ها :

سیدمظاهر کیانژاد تجنکی

جناب آقای سیدمظاهر کیانژاد تجنکی:

استان : مازندران
شماره تماس: 09112177584


سلام،ازثبت احوال استعلام نمایید


20:28:50   1398/1/30

موافق (0) مخالف (0)


ممنوع الخدمات شدن شناسنامه ممنوعیت خدمات شناسنامه ثبت احوال شناسنامه