مشاوره حقوقی رایگان - اشتباه در نامه پزشک قانونی

با سلام. بنده به پزشک قانونی رفتم. دکتر صدمات چشمم را جابه جا نوشته. چون چشمم دیدش مشکل پیدا کرده چگونه باید اقدام کنم برای تصحیح؟ البته هنوز شکایت نکردم. سپاسگذارم

پاسخ ها :

سميه  احمدي

سرکار خانم سميه احمدي :

استان : قزوین
شماره تماس: 09190455110


اعتراص به نظر پزشکی قانونی و ارجاع به هیات پزشکی را بخواهید


19:29:58   1398/1/27

موافق (0) مخالف (0)


اشتباه پزشکی قانونی پزشکی قانونی