مشاوره حقوقی رایگان - ماشین سرقت شده

ماشین سرقت شده به کلانتری اعلام شده کاراش انجام شده که سرقت شده پلیس کلانتری پیدا میکنه بعد مراجعه میکنی میگن که شاکی داره

پاسخ ها :

یعقوب زیرک قولنجي

... یعقوب زیرک قولنجي :

استان :
شماره تماس: 09141495303


سوال ناقص است و مشخص نیست شاکی کیست و از چه جهتی شاکی داره


18:22:09   1397/8/28

موافق (0) مخالف (0)

صالح کاوری

جناب آقای صالح کاوری:

استان : خراسان رضوی
شماره تماس: 09153139600


با سلام باید از محل کلانتری که اعلام می نماید خودرو شاکی دارد سوابق را دریافت وبه مرکزی که شکایت مطرح شده مراجعه ورفع مشکل نمود.


13:18:13   1397/9/9

موافق (0) مخالف (0)


سرقت سرقت ماشین شاکی شاکی سرقت