مشاوره حقوقی رایگان - پرونده ی مختومه

سلام شوهر من با به خانمی رابطه ی مالی داشتن متاسفانه شوهرم ورشکست شد و این خانم هفتاد میلیون سفته از شوهرم گذاشت اجرا. شوهرم حدود چهل میلیون پول قبل به حساب این خانم واریز کرده بودن اما زمانی که تامین دلیل باید میزاشتیم و حکم کارشناس پولهای واریزی مشخص میکرد کوتاهی کردیم و مهلتش تموم شد در ضمن اعسار شوهرم هم رد شد ما الان حکم کارشناسو برای پولهایی که به حساب خانم زدیم گرفتیم اما میگن پرونده بسته شده آیا ما نمیتونیم دوباره پرونده رو به جریان بندازیم و این پولهایی که دادیمو از هفتاد کم کنیم و آیا دیگه امکان گذاشتن اعسار دوم نیست ؟ اگه با قاضی پرونده صحبت کنیم دباره پرونده رو به جریان نمیندازه ؟

پاسخ ها :

جواد  اسمعيلي

جناب آقای جواد اسمعيلي :

استان : اصفهان
شماره تماس: 09132771449


با سلام .پرونده دیگر مختومه شده . و در صورتیکه اعسار دومتان خارج از مهلت قانونی یکماه از ابلاغ اجراییه باشد .بایستی وثیقه بگذارید و اعسار مجدد مطرح کنید و چنانچه اعسارتان رد شود وثیقه ضبط میشود .در خصوص فیشها میتوانید جداگانه مطالبه کنید


19:05:20   1397/10/20

موافق (0) مخالف (0)


پرونده مختومه سفته اعسار اعسار از پرداخت وجه سفته شرایط اعسار مجدد