مشاوره حقوقی رایگان - دادخواست اثبات عضویت در تعاونی مسکن

با سلام و احترام پدر مرحومم که کارمند رسمی شرکت دولتی راه آهن ایران (تهران) بود در سال 1352 با پرداخت مبلغی معادل 1/3 بهای یک قطعه زمین به عضویت تعاونی مسکن درآمد پس از فوت وی من که تنها ورثه بودم پیگیر امور شدم، با پرداخت الباقی مبلغ در سال های 1363 و 1370 قرارداد تحویل آن قطعه زمین با تعاونی منعقد شد و زمین را تحویل گرفتم (1363) و متعاقب آن معرفی نامه به دفترخانه بابت صدور سند به نام اینجانب نیز از ناحیه تعاونی مسکن صادر شد (1370) ولی متاسفانه در این اثناء تعاونی و مدیران آن دچار اخلال و توقف شدند و کار من هم در دفترخانه پیش نرفت و منجر به صدور سند نشد تا اینکه سال های بعد کاشف به عمل آمد که مدیران فاسد وقت تعاونی برخلاف موازین و مقررات قانونی و برخلاف اساسنامه تعاونی، قطعات مختلفی از شهرک راه آهن (ورثه ای یا صاحبانش در خارج از ایران بوده اند) را با تبانی به اشخاصی غیر از اعضای تعاونی و غیر راه آهنی واگذار کرده اند از جمله قطعه زمین من. اولاً : لطفاً راهنمایی بفرمایید دادخواست اثبات عضویت در شرکت تعاونی مسکن مزبور را در محاکم دادگستری طرح کنم یا در اداره کل تعاون تهران؟ ثانیاً : پیشنهاد و مشاوره شما در احقاق حق اینجانب چیست؟ با تجدید احترام

پاسخ ها :

عادل بابایی

... عادل بابایی :

استان : تهران
شماره تماس: 09121818871


اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی است اما شما از هر دو طرف میتوانید پیگیر باشید البت اگر عضویت شما مورد شک باشد در صورت وجود مدارک میتوانید ملک خود را گس بگیرید توصیه میکنم حتما وکیل بگیرید زیرا کار ملک تخصصی می باشد


10:33:30   1398/2/30

موافق (0) مخالف (0)


تعاونی مسکن اثبات عضویت در تعاونی مسکن