مشاوره حقوقی رایگان - اعسار از هزینه دادرسی

باسلام خدمت حضرتعالی.1_آیاشخصی که شکایت مالی(طلب) از کسی دیگر میکند میتواند اعسار از هزینه دادرسی نماید. 2_تناقض در گفتار گواه و خواهان (گواه؛پول را بابت قرض داده. خواهان اعلام نموده پول را بابت شراکت در شرکت داده ام) این باعث جرح و تعدیل میشود.

پاسخ ها :

نازنین غنی فرجام

سرکار خانم نازنین غنی فرجام:

استان : اصفهان
شماره تماس: 09037063390


بله میتوانید اعسار بدهند باعث عدم قبول شهادت یا گرفتن رای مورد نظر میشود


10:19:46   1397/2/15

موافق (0) مخالف (0)

پرسشگر :

باسلام خدمت حضرتعالی وباتعذرازاوقات شریف، باتشکراززحمات شمااگرامکان داردجواب بطورکامل بیان شودوسوالی درذهن سوال کننده درخصوص سوال موردنظرباقی نماند.سپاس ازشما


10:17:08   1397/2/16


اعسار از هزینه دادرسی اعسار