مشاوره حقوقی رایگان - فحاشی و تهدید تلفنی

باسلام بنده مامور میباشم و تعداد سه نفر سارق را پس از ارتکاب سرقت و در حین فرار توانستیم دستگیر کنیم دایی یکی از سارقین با بنده تماس و شروع به فحاشی خیلی رکیک نموده و من صدای ایشان را ضبط کردم، آیا قابل پیگیری است؟

پاسخ ها :

آرش پاکسار

جناب آقای آرش پاکسار :

استان : آذربایجان شرقی
شماره تماس: 09143042001


سلام بله میتوانید شکایت کیفری نموده و به مک صوت ضبط شده احقاق حق نمایید که در صورت انکار صوت مراحل خود را دارد و به اداره تشخیص هویت ارجاع خواهد شد .


16:55:52   1398/5/28

موافق (0) مخالف (0)

علي  جابري مطلق دوركي

... علي جابري مطلق دوركي :

استان : خوزستان
شماره تماس: 09394374767


باسلام بله


00:23:41   1398/5/30

موافق (0) مخالف (0)


فحاشی تهدید تلفنی