مشاوره ها (تعداد پاسخ ها: 15)

گذاشتن سند

به عنوان وثیقه نه ولی به عنوان مثال میتونی معرفی کنی. تا با موافقت قاضی. به مزایده گذاشته بشه آگه تا پیدا شدن خریدار آگه ول جور کنی میتونی پول پرداخت و سند آزاد کنی

مشاهده

چک امانی

متنش مبهم هست اگر برای خرید باشه اونو خرج میکنه خودش. اینجا امانی بودن قید نشده ولی میتونی از سازنده شکایت کنی

مشاهده

فحاشی

آگه رضایت طرف بگیری بله

مشاهده

کلاهبرداری

اول از همه استرداد سند از کسی که رسید داده به شما طی اظهار نامه ای بخواهید ظرف 48 ساعت آن هارا تحویل دهد آگه نداد از وی ایشان به عنوان خیانت در امانت شکایت کنید( متن رسیدی که گرفتی خودش مهم است.) بعد اون آگه سند گرفتی سند با وک...

مشاهده

فروش ملک

تا قرارداد ها. نباشه جواب دقیق نمیشه گفت آگه قرارداد قبلی اعتبار داشته باشه قرارداد بعدی فروش مال غیر تلقی میشه. در زمان نوشتن قرارداد جدید صحبتی از قبلی در آنجا شد یا نه. اگر شاهد داشته باشی بر کل قضیه میتونی بگیری 3 تومنو

مشاهده

دریافت نامه ابلاغیه برای شهادت بدون اطلاع از موضوع

قاضی میتواند شما را جلب کند ولی شما مجبور نیستی شهادت بدهی.

مشاهده

خرید فروش،ملک

آگه شاهد ها همکاری کنند میشه زمین پس گرفت. در صورت نیاز به مشاوره با شماره 09141253178. تماس بگیرید

مشاهده

خرید فروش،ملک

آگه شاهد ها همکاری کنند میشه زمین پس گرفت. در صورت نیاز به مشاوره با شماره 09141253178. تماس بگیرید

مشاهده

کلاهبرداری

با سلام. آگه معامله را. در حضور شهود انجام داده اند میتوانید با معرفی شهود به دادگاه. میتوانید به حق حقوق. تان برسید آگه قراداد در دست شما نیست

مشاهده

رد واخواهی

بدهکار نبودی محکوم نمیشدی ویا نتونستی دفاع کنی واخواست رد بشه. میتونی دادگاه تجدیدنظر اعتراض کنی آگه اونا هم رد کنن اون موقع برات اجراییه میاد. اون زمان میتونی اعسار بدی

مشاهده

رای در مورد نفقه

آگه لازم برای شما ابلاغ میشه. وگرنه رای صادر میکنه

مشاهده

دفاع مشروع

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد با وجود این آگه ثابت بشه این ماده درس شده به من...

مشاهده

دفاع مشروع

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع این است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد با وجود این آگه ثابت بشه این ماده درس شده به من...

مشاهده

چک برگشتی

باید با شاهد یا مدرکی. امانی بودن چک را ثابت کنی. ولی شما نگفتی بخاطر چی زندان هستی بخاطر چک زندان. هستی یا مسله دیگه. آگه حکم قطعی شده با اجراییه. رفتی زندان. دادخواست اعسار بده.آگه به راهنمایی بیشتر نیاز هست با شماره 09141253178...

مشاهده

چک ضمانت

ننوشتی قرار چی صادرشده بله دوباره میشه شکایت کرد ولی از شکایت کیفری بتونی نتیجه بگیری امکانش. کم هست

مشاهده